Vi i Sander IL har en sportsplan. Denne er gjort meget grundig, og i ettertid ser vi at denne er blitt for stor for oss som klubb. Vi skal i løpet av 2015 revidere og lage en kortfattet versjon av sportsplanen. Dette for å forenkle sportsplanen til etterlevelse for alle parter.

Sportslig leder

Øyvind Nilsen