Til spillere og/eller foresatte i Sander IL.

Som dere kanskje vet betaler klubben grunnlisens for alle spillere i Sander IL.

Under følger litt mer informasjon om dette med forsikringer.

Egenandel ved skade dekkes ikke av klubben.

Hver enkelt spiller kan oså velge selv å kjøpe utvidet forsikring. Forskjellen mellom grunnforsikring og utvidet forsikring kan dere finne på http://www.fotball.no/nff/fotballforsikring/

Vi vil informere om at når en skade skulle oppstå så skal følgende gjøres:

-Utfør akutt behandling.

Fylle ut skademeldingsskjema og send dette. Dette skal fylles ut av spiller som blir skadet eller foresatte. (www.fotballforsikring.no)

-Idrettens Helsesenter vil ta kontakt med spiller eller foresatte med tanke på videre behandlingsforløp.

-Idrettens Helsesenter skal bestille utredning og behandling hvis Fotballforsikringen skal dekke kostnaden.

-For mer informasjon kan dere se på www.fotballforsikring.no eller ringe idrettens skadetelefon. (04420)

 

Meget Viktig:

Forsikringsselskapets forhåndsgodkjennelse av kostnader er et absolutt krav. Uten dette bortfaller retten til erstatning.

-Meld derfor skaden elektronisk og avvent på skriftlig tilbakemelding fra AGS Forsikring og telefonisk kontakt etablert av Idrettens Helsesenter om videre behandling.