Krav om politiattest i Sander IL.

Styret i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) vedtok 10. mars 2008 at norsk idrett skal kreve politiattest mot seksuelle overgrep mot barn.

Ordningen gjelder for alle som skal utføre oppgaver som i vesentlig grad innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming.

Ordningen gjelder for alle over 15 år.

I Sander IL blir ordningen håndtert på følgende måte:

Alle ansatte og frivillige som skal utføre oppgaver for idrettslaget som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming SKAL fremskaffe politiattest.

Dette gjøres i samråd med: Monica Gysler E-post: mgys@online.no Telefon: 98 05 28 45

Representanten(e) har taushetsplikt overfor uvedkommende i forhold til de opplysninger de får kjennskap til.

Politiattesten inneholder kun opplysninger om personen for tiden er siktet/tiltalt eller tidligere ilagt forelegg/dømt for brudd på bestemmelser i straffeloven om seksualforbrytelser overfor barn.

Idrettslaget har ikke anledning til å be personen om å innhente politiattest for andre straffbare forhold. Innhenting av politiattest er gratis.

Innhenting på en-to-tre:

1: Bekreftelse på formål og vedlegg til søknad om politiattest fylles ut av idrettslaget på den søknaden gjelder for, og undertegnes av idrettslaget. Monica Gysler sender bekreftelsen til vedkommende som skal søke.

2: Den som skal søke, kan fylle ut skjema her: https://www.politiet.no/tjenester/politiattest/politiattest-sok-pa-nett/. Bekreftelse fra idrettslaget MÅ legges ved søknaden.

3: Den søknaden gjelder for, skal framvise sin politiattest til Monica Gysler eller Lars Rune Strandborg Lie, Sander IL. Attesten kan også sendes på mail til ovennevnte.

Personer som ikke har fremvist politiattest uten merknad, kan ikke settes til oppgaver som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming.

Med vennlig hilsen Styret i Sander IL