Her er listen over kioskvakter for vårsesongen 2017.

kioskliste sandermoen vår 2017

kiosklisten18-mai-juni

Kioskliste høst 2017

Hvis du ikke har mulighet til vakt ta kontakt med noen av de som står på vikarlisten for kioskvakter.

Ringevikarer kiosk 2017