Vi i Sander IL er svært oppatt av å ha et levende nærmiljø. Vi som hovedsakelig engasjerer oss i idetten på Sander, vet hvor viktig det er at lokalmiljøet rundt også er engasjert, og at det skjer noe mer enn fotball på Sander. En av disse tingene er Sanderbingoen. Bingoen på Sander er en av de viktigste inntektkildene vi har for å kunne opprettholde aktivitetsnivået i klubben, samt holde gebyrene for de aktive forholdsvis lave. Bingoen er også en sosial møteplass for mange, og den skaper aktivitet i bygda.

Mange gode støttespillere til bingoen finnes allerede, men for å kunne drive bingoen videre trenger vi din støtte i dette viktige dugnadsarbeidet. Håper at du stiller deg positiv til å bidra med å opprettholde bingoen og nødvendige inntekter til klubben vår.

For dere som er foreldre/foresatte på lista kan vi opplyse om at de aller fleste blir brukt gjennom året. Dette forsøkes fordeles så jevnt som mulig, på flest mulig.

Sender ved liste over vakt(er) du er satt opp på.

Oppmøte på Sander samfunnshus , se spesifisering av dato og tid på lista, samt ulike oppgaver som hører til vakta du er satt opp på.

Dersom dagen du er satt opp på ikke passer, må du selv avtale bytte med noen andre på lista, eller evt. sende en stedfortreder. For kontrollører/ 21”selgere må dette være en voksen person (over 18 år). Når det gjelder kioskvakt kan man være under 18 år. Kioskvakta kan du kjøpe deg fri fra for kr 250,- pr. kveld. Dette må betales av egen lomme og direkte til de vikarene det gjelder. Kun ungdommer som står på lista under kan benyttes.

Jannicke Sæther         91858745

Therese Jernberg       93626015

Martine Monsen        98058219/92447140

Marthe Lindberg         95964220

Ved eventuelle spørsmål, kontakt undertegnende (48104309), leder i Sander IL.  Send gjerne melding på tlf, ved ved eventuelle bytter, slik at lista kan oppdateres for bedre oversikt over mannskap. Dette for at de de som stiller på bingoen fast hver uke skal vite hvilke folk de har tilgjengelig.

Vi er avhengig av at alle plasser er dekket på hver bingokveld.

 

Takk for at du stiller opp!

Med hilsen

Tor Pålerud