Følg oss på Facebook:

https://nb-no.facebook.com/Sander.skigruppe

Oversikt over turløypene ved Sander.

Disse er skiløyper på vinteren. Ha en fin tur :-)

Skikart

SOMMERSTIER

Sommerstier

Turløypene som starter fra Sander blir jevnlig ryddet og merket.

Kulturstien 6 km har rasteplass og turkasse ved Rustadtjernet.

Det er en fin tømmer gapahuk i Vålbråten med benker og bålplass.  Går en Kjerkevegen opp dit og stien om Bjønnberget/Tollhaugen  ned igjen er runden ca 9  km.

Kjerkevegen Sander  Finholt er 16 km.  Rasteplass ved Bergersetra eller Grønlien .

Stiene fra Lysåstjernet og Mjøgsjøen vil bli nymerket ut på sommeren  pga mye hogst. .

Stien Galterud -Høljøren starter ved Kollsrudgutua. Her er det oppslagstavle  og beskrivelse.  Turkasse på  Vardefjell  og på Trappeskjærene. Det fin opparbeidet  badeplass i Høljøren 300 m sørover fra oppslagstavla.