Sander IL ble stiftet 28. februar 1920. Laget har hatt både håndballgruppe, friidrettssgruppe og skøytegruppe tidligere. Men, et er fotball som har vært den mest fremtredende idrettsaktiviteten opp gjennom årene. Og det er nok fotballen som har gjort Sander «mest kjent».

Vi er et  idrettslag i Sør-Odal som er bygget på stor dugnadsånd og et godt miljø. Alle skal trives på Sandermoen, enten det er spillere, trenere, oppmenn, styremedlemmer, supportere eller bare er innom en tur for en kaffe. Vi er av den oppfatning at et velfungerende idrettslag er veldig viktig for nærmiljøet, og at det er viktig for barn og ungdom å ha en arena hvor de kan lykkes med sin aktivitet. Vi har ca 180 aktive medlemmer i klubben.

Som nevnt ovenfor er det fotballen som er hovedaktiviteten i Sander IL. Vi stiller lag fra 5`er fotball, opp til 3. divisjon herrer. Sander har en lang fotball-tradisjon, og har opp gjennom årene preget lokalfotballen i Glåmdals-distriktet. Sander har i to perioder spilt i dagens 2. divisjon. På slutten av 70-tallet, og en sesong på 80-tallet. Siden har de stort sett spilt i 3. divisjon, med noen korte opphold i 4. divisjon. Vi har også produsert spillere til topp-divisjonen i Norge. Terje Berg, Hans Olaf Gjelsnes, Bjørn Linnes, Dag Arnesen, Øivind Berg, Kristian Berg og Martin Linnes er alle spillere som har tatt steget fra Sander til norsk toppfotball.

Sander IL Fotball ønsker å ha både bredde og topp (3. div). Vi ønsker at flest mulig skal spille fotball lengst mulig, slik at den store aktiviteten opprettholdes på Sandermoen. Vi har som mål å være den beste amatørklubben i distriktet, samt at vi skal gi unge spillere som har lyst, muligheten til å lykkes på et høyere nivå. I tillegg ønsker vi å gi et tilbud til alle som ønsker å spille fotball. Vi stiller 14 lag i 2013, og i fremtiden håper vi at dette antallet bare øker. Vi samarbeider godt med de andre lagene i Sør-Odal, slik at flest mulig får et godt tilbud. I tillegg til senior herrer, har vi også et dame-lag i 3. divisjon. Dette er et samarbeidslag med Skarnes.

Våren/sommeren 2013 skal det bygges kunstgressbane på Sandermoen. Et helårsanlegg vil gjøre at vi kan legge all aktivitet til Sandermoen hele året, og slippe å leie baner rundt omkring i distriktet. Dette vil føre til enda større aktivitet og at idrettslaget vil bidra enda mer i lokalmiljøet. Dette er en stor investering for Sander IL, og kun en enorm dugnadsinnsats gjør at dette er mulig. Vi gleder oss til banen er ferdig.

I tillegg til fotballen, har vi en Ski/Trim gruppe. De legger til rette for aktiviteter både sommer og vinter. Om vinteren blir lysløypa kjørt opp og løyper til Grønlien prepareres så fort værgudene tillater det. Om sommeren har gruppa merket flotte turstier med utgangspunkt fra smia på Sander. Se mer informasjon under Ski/Trim.

Vi har også en barneidrettsgruppe. som aktiviserer barn i alderen 5-12 år. Barna får innføring i allsidig idrett.

Sander IL arrangerer også bingo hver torsdag på Sander samfunnshus. (Mars-oktober)

Vi er med andre ord et idrettslag som aktiviserer både barn, ungdom og også eldre på en positiv og samlende måte for hele bygda.

En idrett er en viktig investering – barn skal leke, bevege seg, treffe venner, seire og tape sammen – føle samhold. En viktig lærdom og ha med seg gjennom livet.

For å kunne holde aktivitetsgebyret lavt og aktivisere flest mulig, kreves det stor dugnadsinnsats ifra dere medlemmer/ forelder/foresatte. Med dugnadsånd og engasjerte medlemmer klarer vi å opprettholde tilbudene. Meld dere gjerne til tjeneste eller tegn medlemskap i idrettslaget på Sander. Det vil garantert gi dere noe tilbake.