Det innkalles hermed til årsmøte 2020 i Sander idrettslag sine lokaler den 27.mai 2021kl 19.00
Saker som skal behandles på årsmøtet 2020

*Godkjenning av innkalling
*Godkjenning av saksliste.

• Valg av møteleder
• Valg av referent og to personer til å underskrive protokollen.
• Gjennomgang av Styrets årsmelding.
• Godkjennelse av årsregnskap 2020
• Godkjennelse av budsjett 2021
• Valg av styremedlemmer, varamedlemmer, leder til hovedlaget. Leder fotballgruppa, sportslig leder og styremedlemmer til fotball gruppa.          Leder og styremedlemmer til valgkomite.
• Valg av 2 revisor og vara

Saker som ønskes tas opp må være i hende hos undertegnede innen 13.mai 2021 på mail til leder Gro Andersson gm-ander@online.no.

Saksliste og sakspapirer vil bli levert ut på årsmøtet.

Grunnet korona restriksjoner må vi ha tilbakemelding innen 25.mai 2021 om hvem som kommer for opprettholde til enhver tid gjeldende smittevernstiltak. Send en sms til 91609604 med påmelding.

Med vennlig hilsen

Gro Merete Andersson
Sander IL

Legg igjen en kommentar