Det innkalles hermed til årsmøte i Sander idrettslag sine lokaler den 19.mars kl 19.00
Saker som skal behandles på årsmøtet

*Godkjenning av innkalling
*Godkjenning av saksliste.

• Valg av møteleder
• Valg av referent og to personer til å underskrive protokollen.
• Gjennomgang av Styrets årsmelding.
• Godkjennelse av årsregnskap.
• Godkjennelse av budsjett 2021
• Valg av styremedlemmer,varamedlemer, leder til hovedlaget. Leder, sportslig leder og styremedlemer til fotball gruppa. Leder og styremedlemmer til valgkomite.
• Valg av ev revisor.

Saker som ønskes tas opp må være i hende hos undertegnede innen 12 mars 2021 på mail til leder Gro Andersson gm-ander@online.no.

Saksliste og sakspapirer vil bli levert ut på årsmøtet.

Grunnet korona restriksjoner må vi ha tilbakemelding innen 16.mars 2021 om hvem som kommer for opprettholde til en hver tid gjeldende smittevernstiltak. Send en sms til 91609604 med påmelding.

Med vennlig hilsen

Gro Merete Andersson
Sander IL

Legg igjen en kommentar