Sander IL innkaller til årsmøte tirsdag 10. mars kl. 19.00 på Sandermoen.

Vanlige årsmøte-saker.

Innkomne forslag må være styret i hende innen 1. mars, og sendes til: tep@njf.no

STYRET

Legg igjen en kommentar