Styret innkaller herved til årsmøte i Sander il.

Årsmøtet avholdes den 08.03 kl 19.00 på Sandermoen 2116 Sander.
Saker som et medlem ønsker å tatt opp på årsmøtet, må sendes styret senest 22.02 til Tor Egil Pålerud <tor.egil.palerud@njf.no> /eller Hærnesveien 113 2116 Sander.

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøte på www.sanderil.no og sander il sin Facebook side.

For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned, og ha betalt kontingenten. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett. For mer informasjon om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se idrettslagets lov § 5 til § 8.

Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen

styret

Legg igjen en kommentar