Sander IL innkaller til årsmøte onsdag 21. mars kl. 19.00 på Sandermoen.

Vanlige årsmøte-saker.

Innkomne forslag må være styret i hende innen 16. mars, og sendes til: tep@njf.no

STYRET

Legg igjen en kommentar