• Facebook feed

    5 days ago

    Sander IL innkaller til årsmøte fredag 10. februar kl. 19.00 i kjelleren på Sander Samfunnshus.

    Saker til årsmøtet leveres styret innen 27. januar.

    Styret

    « 1 av 22 »